ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ K20

Α.Ε.Κ. 0 - ΑΡΗΣ 0

ΔΗΜΓΚΙΟΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
 
 
ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΛΗΑΡΟΥΤΑΣ
ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ / ΣΤΑΥΡΟΥ
 
 
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΓΚΙΟΚΑΣ
 
ΠΑΛΗΑΡΟΥΤΑΣ
ΚΟΝΤΙΔΗΣ / ΤΣΕΒΑΣ
ΤΣΙΤΑΣ
 
FINAL
30'
33'
40'
43'
46'
46'
66'
69'
70'
78'
81'
83'
83'
88'
ΛΗΞΗ
 
 
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
ΜΠΑΛΙΟΣ / ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ / ΤΑΥΤΑΡΙΔΗΣ
 
 
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ / ΛΙΑΡΟΣ
 
 
 
 

Σύνθεση : Α.Ε.Κ.

# Όνομα
1ΜΟΣΧΟΝΑΣ
2ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
3ΠΑΛΗΑΡΟΥΤΑΣ
4DEBERET
5ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ
6ΔΗΜΓΚΙΟΚΑΣ
7ΤΣΕΒΑΣ
8ΣΤΑΥΡΟΥ
9ΤΣΙΤΑΣ
10ΝΙΚΟΛΙΑΣ
11ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
12ΠΑΠΟΥΡΤΖΗΣ
13ΚΟΝΤΙΔΗΣ
14MALCI
15ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ
16ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ
17ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ
18ΣΕΜΠΡΟΣ

Σύνθεση : ΑΡΗΣ

# Όνομα
20ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
2ΛΙΑΡΟΣ
3ΠΟΖΙΔΗΣ
4ΜΠΙΜΠΙΣΙΔΗΣ
5ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ
6ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ
7ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
8ΛΕΜΟΝΗΣ
9ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ
10ΤΑΥΤΑΡΙΔΗΣ
11ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
1ΜΑΝΤΗΣ
12ΜΠΑΛΙΟΣ
13ΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
14ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
15ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
16ΜΠΕΛΟΥΛΗΣ
17ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ