Matchday 4

"THEODOROS KOLOKOTRONIS"
Referees: Mihail Koukoulakis, Emmanouil Kalfakis, Aihan Huskoglou
4th Referee: Alexandros Dimitropoulos