Matchday 27

"THEODOROS KOLOKOTRONIS"
Referees: Praxitelis Zahariadis, Ioannis Karagizopoulos, Antonios Diplaris
4th Referee: Athanasios Sezos