Matchday 28

GEORGIOS KAMARAS
Referees: Evangelos Gratsanis, Dimitrios Samoilis, Maria Detsi
4th Referee: Athanasios Sezos