Matchday 9

TOUMBA STADIUM
Referees: Georgios Daloukas, Antonios Karatzikas, Ioannis Toubakaris
4th Referee: Alexandros Grevenis