Playoffs Matchday 5

TOUMBA STADIUM
Referees: Mihail Koukoulakis, Grigorios Panou, Christos Sotiropoulos
4th Referee: Vassilios Paboridis