Matchday 1

"APOSTOLOS NIKOLAIDIS" STADIUM
Referees: Anastasios Sidiropoulos, Polychronis Kostaras, Lazaros Dimitriadis
4th Referee: Petros Tsagarakis