Matchday 25

"ATHANASIOS DIAKOS"
Referees: Vassilios Fotias, Christos Tziotzios, Athanssios Kollias
4th Referee: Dimitrios Maloutas