Matchday 22

PANTHESSALIKO STADIUM
Referees: Efstathios Gortsilas, Chrysoula Kourobilia, Nikolaos Pagalos
4th Referee: Christos Vergetis