Matchday 14

AEL FC ARENA
Referees: Anastasios Sidiropoulos, Polychronis Kostaras, Chrysoula Kourobilia
4th Referee: Nikolaos Bailis