Matchday 6

PANTHESSALIKO STADIUM
Referees: Efstathios Gortsilas, Andreas Fotopoulos, Dimitrios Mavroudis
4th Referee: Dimitrios Maloutas