Matchday 5

"THEODOROS VARDINOGIANNIS"
Referees: Praxitelis Zahariadis, Dimitrios Natsiopoulos, Theodoros Ainalis
4th Referee: Alexandros Tsamouris