Matchday 24

"ATHANASIOS DIAKOS"
Referees: Anastasios Papapetrou, Georgios Chatzinakos, Christos Tziotzios
4th Referee: Alexandros Tsamouris