Matchday 21

ATHENS OLYMPIC STADIUM
Referees: Georgios Tassis, Athanssios Kollias, Chrysoula Kourobilia
4th Referee: Spyridon Zabalas