Matchday 18

"ATHANASIOS DIAKOS"
Referees: Georgios Kominis, Panagiotis Konstantopoulos, Chrysoula Kourobilia
4th Referee: Georgios Labrou