Matchday 13

XANTHI ARENA
Referees: Athanassios Tzilos, Reinchart Buxbaum, Dimitrios Gagas
4th Referee: Georgios Vreskas