Matchday 7

"THEODOROS VARDINOGIANNIS"
Referees: Athanasios Sezos, Chrysoula Kourobilia, Nikolaos Dimopoulos
4th Referee: Evangelos Manouhos