Matchday 5

"ATHANASIOS DIAKOS"
Referees: Alexandros Tsamouris, Dimitrios Samoilis, Dimitrios Filos
4th Referee: Angelos Evangelou