Matchday 25

XANTHI ARENA
Referees: Alexandros Katsikogiannis, Dimitrios Tatsis, Georgios Pashalis
4th Referee: Athanasios Sezos