Matchday 22

"ATHANASIOS DIAKOS"
Referees: Angelos Evangelou, Ioannis Toubakaris, Vassilios Kabouris
4th Referee: Alexandros Aretopoulos