Matchday 21

XANTHI ARENA
Referees: Georgios Tzovaras, Georgios Kelazoglou, Georgios Koundourelis
4th Referee: Stefanos Koubarakis