Matchday 20

"THEODOROS KOLOKOTRONIS"
Referees: Ioannis Neofytiadis, Athanssios Kolosionis, Antonios Siniorakis
4th Referee: Nikolaos Ratsiatos