Matchday 19

XANTHI ARENA
Referees: Alexandros Tsamouris, Timoleon Georgakopoulos, Georgios Chatzinakos
4th Referee: Stefanos Koubarakis