Matchday 18

"ATHANASIOS DIAKOS"
Referees: Alexandros Katsikogiannis, Dimitrios Tatsis, Georgios Kelazoglou
4th Referee: Athanasios Sezos