Matchday 17

ATHENS OLYMPIC STADIUM
Referees: Dimitrios Styliaras, Chrysoula Kourobilia, Vassilios Nikolakakis
4th Referee: Georgios Markantonatos