Matchday 14

ATHENS OLYMPIC STADIUM
Referees: Athanasios Sezos, Timoleon Georgakopoulos, Antonios Siniorakis
4th Referee: Athanassios Tzilos