Matchday 6

"THEODOROS KOLOKOTRONIS"
Referees: Anastasios Papapetrou, Damianos Efthimiadis, Reinchart Buxbaum
4th Referee: Angelos Evangelou