Matchday 21

ALKAZAR STADIUM
Referees: Georgios Daloukas, Leonidas Vassiliadis, Mihail Karsiotis