Matchday 30

"APOSTOLOS NIKOLAIDIS" STADIUM
Referees: Nikolaos Poulimas, Polychronis Kostaras, Reinchart Buxbaum
4th Referee: Evangelos Kordolemis