Matchday 29

E.A.K. KERKYRAS
Referees: Georgios Giannoulakis, Polychronis Kostaras, Athanssios Kolosionis
4th Referee: Dimitrios Styliaras