Matchday 16

XANTHI ARENA
Referees: Alexandros Aretopoulos, Theodoros Daloukas, Spyridon Vassilopoulos
4th Referee: Christos Granas