Matchday 7

TOUMBA STADIUM
Referees: Georgios Kizas, Chrysoula Kourobilia, Vassilios Karavassilis
4th Referee: Christos Granas