Matchday 16

"APOSTOLOS NIKOLAIDIS" STADIUM
Referees: Athanassios Tzilos, Dimitrios Gagas, Anestis Doudoumis
4th Referee: Georgios Michailidis