Matchday 14

XANTHI ARENA
Referees: Andreas Pappas, Ioannis Toubakaris, Reinchart Buxbaum
4th Referee: Athanasios Sezos