Matchday 13

"THEODOROS KOLOKOTRONIS"
Referees: Alexandros Dimitropoulos, Antonios Karatzikas, Michael Dossis
4th Referee: Georgios Foukakis