Matchday 7

"APOSTOLOS NIKOLAIDIS" STADIUM
Referees: Marios Labropoulos, Christos Magiannis, Chrysoula Kourobilia
4th Referee: Ioannis Papadopoulos