Matchday 19

ALKAZAR STADIUM
Referees: Anastasios Sidiropoulos, Petros Tryfon, Dimitrios Goukos