Matchday 33

E.A.K. KERKYRAS
Referees: Mihail Voskakis, Lazaros Dimitriadis, Ioannis Sipkas
4th Referee: Dimitrios Styliaras