Matchday 14

PANKRITION STADIUM
Referees: Aristomenis Koutsiaftis, Christos Magiannis, Georgios Pashalis
4th Referee: Georgios Giannoulakis