Matchday 14

"APOSTOLOS NIKOLAIDIS" STADIUM
Referees: Praxitelis Zahariadis, Ioannis Karagizopoulos, Vassilios Kabouris
4th Referee: Georgios Liahoudis