Matchday 12

E.A.K. KERKYRAS
Referees: Alexandros Dimitropoulos, Trifon Petropoulos, Chrysoula Kourobilia
4th Referee: Apostolos Abarkiolis