Matchday 7

PANTHESSALIKO STADIUM
Referees: Ioannis Kabaxis, Vassilios Kabouris, Spyridon Gourgiotis
4th Referee: Marios Labropoulos