Matchday 2

TOUMBA STADIUM
Referees: Georgios Giannopoulos, Dimitrios Bitsidis, Athanasios Nikolakopoulos
4th Referee: Athanasios Giahos