Matchday 18

KAFTANZOGLIO STADIUM
Referees: Mihail Koukoulakis, Damianos Efthimiadis, Christos Sotiropoulos
4th Referee: Nathaniel Haralambidis