Matchday 26

"THEODOROS VARDINOGIANNIS"
Referees: Konstantinos Ioannidis, Lazaros Dimitriadis, Ioannis Toubakaris
4th Referee: Alexandros Aretopoulos