Matchday 6

ATHENS OLYMPIC STADIUM
Referees: Anastasios Kakos, Dimitrios Tatsis, Chrysoula Kourobilia
4th Referee: Apostolos Abarkiolis