Matchday 30

ATHENS OLYMPIC STADIUM
Referees: Praxitelis Zahariadis, Nikolaos Dimopoulos, Hasan Koula
4th Referee: Georgios Kizas