Matchday 26

E.A.K. KERKYRAS
Referees: Alexandros Aretopoulos, Iordanis Dimitriadis, Alexandros Grevenis
4th Referee: Dimitrios Thanos