Matchday 12

"THEODOROS KOLOKOTRONIS"
Referees: Stefanos Mantakis, Nikolaos Dimopoulos, Chrysoula Kourobilia
4th Referee: Apostolos Abarkiolis