Matchday 5

E.A.K. KERKYRAS
Referees: Dimitrios Styliaras, Polychronis Kostaras, Christos Sotiropoulos
4th Referee: Alexandros Dimitropoulos